Wie zijn wij?

Wij zijn een groep vrijwilligers die zich enthousiast inzet voor het behoud van historische landbouwgewassen.

Lees meer

Wat doen wij?

De stichting wil, door middel van het beheren van oude reservaartsakkers en het inzetten van oude huisdierrassen, soorten die inmiddels verloren gegaan zijn of uiterst zeldzaam geworden, terugwinnen voor het gebied.

Lees meer

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel de bevordering van de agrobiodiversiteit in de ruimste zin van het woord.

Lees meer