Stichting De Oerakker heeft als doel oude historische land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te behouden. In deze stichting is ook het Netwerk Eeuwig Moes ondergebracht, waarin meer dan 70 initiatieven samenwerken ter behoud en gebruik van oude, vaak vergeten akkerbouw- en groentegewassen en –rassen.

Links: