De stichting heeft ten doel de bevordering van de agrobiodiversiteit in de ruimste zin van het woord.

Agrobiodiversiteit is de verscheidenheid aan wilde planten- en diersoorten die een binding vertonen met de ouderwetse landbouw. Denk hierbij aan klaproos en korenbloem of aan korhoen en kwartel. Maar het betreft ook de oude cultuurgewassen, zoals zwarte haver of spelt evenals de oude en inmiddels zeldzame huisdierrassen, zoals bijvoorbeeld het Kempisch heideschaap.

   1. Behoud en bevordering van wilde planten- en diersoorten die een binding vertonen aan extensieve traditionele landbouwmethoden en aan cultuurhistorisch waardevol landschap;

 

   1. Bevordering van het in situ behoud van oude variëteiten van cultuurgewassen(landrassen), met een nadruk op akkerbouwgewassen;

 

   1. Bevordering van het functionele behoud van oude en zeldzame huisdierrassen;

 

   1. Bevordering van extensieve traditionele landbouwmethoden en het herstel van traditioneel grondgebruik in zones die grenzen aan grootschalige natuurgebieden;

 

   1. Het werven van de hiertoe benodigde financiële middelen.