Ecologisch adviesbureau Natuurbalans verricht onderzoek en geeft advies over de groene ruimte in Nederland: het beheer, de inrichting, de ontwikkeling of het herstel van natuurgebieden, o.a. door de toestand van de flora en fauna in kaart te brengen en te adviseren over compenserende maatregelen in verband met natuurwetgeving.

Klik hier om naar de website te gaan.