Stichting Science4Nature zet zich in voor het behoud van biodiversiteit door een combinatie van onderzoek en actie. Door versnippering van het landschap kent Nederland veel bedreigde soorten die in geïsoleerde en kleine populaties voorkomen. Hierdoor nemen de overlevingskansen af o.a. door verlies van genetische variatie en problemen met de voortplanting. Gegevens over de levensvatbaarheid van kwetsbare en bedreigde soorten zijn dus hard nodig om tot concrete herstelplannen te komen.

Klik hier om naar de website te gaan.