Wij zijn een groep vrijwilligers die zich enthousiast inzet voor het behoud van historische landbouwgewassen.

De stichting is in 2007 opgericht nadat er op 5 september 2006, tijdens een goed bezochte informatieve bijeenkomst, veel enthousiasme vanuit de streek bleek te zijn. Om slagvaardig aan de gang te kunnen, hebben de initiatiefnemers van het eerste uur, te weten Loek Hilgers, Paul van Kerkhoven, Floris van der Lande, Wim de Jong en Jan Schellekens zich bereid verklaard om als eerste bestuur het voortouw te nemen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het initiatief de komende jaren zeker zal groeien en dat planten als bolderik, ridderspoor en akkerklokje evenals de veldleeuwerik en de patrijs hier weer in al hun glorie zullen gedijen.